Selskapet har i lang tid jobbet frem en ekspertise med all-round-håndtering av arrangementer i alle størrelser. Vi holder tråden gjennom alle planleggingsmøtene og står for all organisering mens dere kan fokusere på deres ønsker rundt selve innholdet i arrangementet.

koordinator, organisering, narvik, kurs, konferanse, evet-design, event, design

Vi har bakgrunn som administrativ koordinator med fagskoleutdanning. Utdanningen fokuserte på møte- og arrangementsplanlegging/gjennomføring, sosiale medier og virksomheter, spesialistkunnskap innenfor kontorstøtte, publisering og innholdsproduksjon mot internettsider. Les mer om utdanningen her.

Under tidligere arrangementer har vi hatt ansvar for:

  • Prosjektet/arrangementets hovedkontakt utad
  • Oppfølgning av deltakere gjennom påmeldingsskjemaer og avklaringer
  • Alt av overnatting og bespisning i forhold til hotell og arrangementssted
  • Kartlegging og avtaler i forhold til transport
  • Innledere/foredragsholdere i forhold til invitasjoner, sceneinnslag, materiell og tekniske behov
  • Møtevirksomhet og finansiering inklusive løpende budsjettkonsekvenser ved ulike valg
Tilbakemeldingene fra konferansedeltakerne var udelt positive, også i forhold til selve gjennomføringen av konferansen. Maléns innsats var i denne forbindelse helt avgjørende. Hun viste en innsikt i og forståelse for detaljer i alt av planleggingsarbeid som var imponerende. Dermed tillegges hun en stor del av æren for at den første nord-norske Kinakonferansen av dette slaget ble det initiativtakerne/arrangørene håpet. Malén gis de aller beste skussmål og anbefalinger.