Vi har et tredelt tilbud som går på organisering, design og arrangering. Du står selvsagt fritt til å velge om du ønsker å benytte deg av ett flere av våre tilbud.

Organisering

Selskapet har i lang tid jobbet frem en ekspertise med all-round-håndtering av arrangementer i alle størrelser. Vi holder tråden gjennom alle planleggingsmøtene og står for all organisering mens dere kan fokusere på dine ønsker rundt selve innholdet i arrangementet.

Design

Med å gjennomføre all organiseringen får vårt selskap den unike nærheten til ditt arrangement som gjør at våre grafiske utforminger får den særegenheten som skal til for at nettopp ditt arrangement skiller seg ut i mengden.

Arrangering

Vi er gjerne med på selve dagen både for å gjennomføre registrering, se til at alle leveringer og måltider er á jour, og fungere som et vertskap. Vi har også meget god teknisk kompetanse og kan derfor også ha rollen med å klargjøre alle presentasjoner, styre mikrofoner, lyd og lys.