Fagarbeiderløftet gikk ut på å gi ansatte innenfor helse- og omsorgssektoren, barne- og ungdomsarbeiderfaget og salgsfaget et fagbrev i sitt yrke! 

Se mer om Fagarbeiderløftet her:


Mai 2017

Flyer for fagarbeiderløftet innenfor salgsfaget