Her kan du se både pågående og tidligere prosjekter der vi har bidratt med både organisering, design og arrangering.


Norsk Opplevelseskonferanse

Oktober-November 2018 

Den 12. Norsk Opplevelseskonferanse 2018 ble arrangert i Narvik. Og for første gang som en PopOpp konferanse! Hovedkonferansen startet tirsdag 30.10 ble avsluttet onsdag 31.10. I samarbeid med en de lokale aktørene inviterte vi til en spennende konferanse; «Morgendagens Turisme».

SE HELE PROSJEKTET HER


Energy On the Loose

September 2016 – Dags dato

Energy on the Loose er en inspirasjonsdag med spektakulære eksperimenter og mye moro for elever på 9. trinn. Målet med Energy of the Loose er å fange ungdommenes interesse og vise hvilke valgmuligheter elevene har i forbindelse med en positiv næringsutvikling i nord, og da spesielt innenfor energisektoren.her.

SE HELE PROSJEKTET HER
 • Brosjyre
 • T-skjorter
 • Logo for Narvik

 


Svenneprøve

5. -8. februar 2018

Oppgaven under fagprøven  besto i å designe og ferdigstille følgende for den tenkte gullsmeden Zafir.

SE HELE PROSJEKTET HER
 • Plakat
 • Brosjyre
 • Designmanual

 


Nord-Norge-Kina-konferansen

Februar – November 2017

Konferansen var en del av et prosjekt initiert av UiT-Norges arktiske universitet, Narvik, Narvik videregående skole og Narvik kommune.

Bakgrunnen for konferansen var Nordland fylkeskommunes intensjonsavtale med Zhejiangprovinsen fra 2010 og det mangeårige samarbeidet tidligere Høgskolen i Narvik har hatt med flere kinesiske universitet. 

SE HELE PROSJEKTET HER
 • Brosjyre
 • Plakat
 • Navneetikett
 • Nettside


September 2015 – Januar 2017

Norpå var et prosjekt mellom OPUS Narvik og andre aktører i Norge, Sverige og Finland. Prosjektet baserer seg på å harmonisere yrkesrettet fagutdanning på Nordkalotten.

SE HELE PROSJEKTET HER

 • Logo
 • Brosjyre
 • PowerPoint-mal
 • Brevhode (letterhead)
 • Seminar-program
 • Roll-up
 • Nettside
 • Bilder

 


Juni 2016 – Januar 2017
Fagdagen var en planleggingsdag for alle lærere i grunn- og videregående skole. Deltakerne meldte seg på ett valgfritt foredrag før og etter lunsj.
 • Brosjyre med program og omtale av foredragsholderne
 • Navneetiketter

 


2017

Fagarbeiderløftet gikk ut på å gi ansatte innenfor helse- og omsorgssektoren, barne- og ungdomsarbeiderfaget og salgsfaget et fagbrev i sitt yrke! 

 • Flyer x 3

Jan-mai 2016

Poster/flyet laget for et kurs for sosiale medier i Narvik som Opus arrangerte. Hensikten var å spre denne posteren/flyeren digitalt via sosiale medier, hjemmesider og e-post, samt i utskrevet versjon for oppsøkende markedsføring.

Brosjyre laget for en videreføring av kurset om sosiale medier i Salangen. Opus’ kunde, Studiesenteret, ønsket en brosjyre om dette tilbudet for å hente inn deltakere. Denne brosjyren var laget med hensikt å dele den bare digitalt over e-post.

 • Flyer
 • Brosjyre