PROSJEKTANSATT
SEPT. 2015 – JAN. 2017

Norpå var et prosjektsamarbeid mellom de tre nordiske landene Norge, Sverige og Finland.

Målet med fordypningsprosjektet var å kartlegge behov for arbeidskraft og hvilke investeringer innen større næringer som vil finne sted på Nordkalotten fram mot 2025. Med bakgrunn i dette ville man få en pekepinn om hvilken fagkompetanse som vil bli etterspurt. Kartleggingen i fordypningsstudiet ville kunne etablere grunnlag for en harmonisert fagutdanning på nordkalotten.


Logo NorPå

September 2015

Logo laget for et prosjekt mellom OPUS Narvik og andre aktører i Norge, Sverige og Finland. Prosjektet baserer seg på å harmonisere yrkesrettet fagutdanning på Nordkalotten.

Tanken bak logoen er bruk av datidens popularitet av en blanding mellom polygoner og rette linjer. Logoen forestiller en digital kart-nål, for å fremheve at dette prosjektet er stedsbasert. Fargene er inspirert av snø og is, som det ofte finnes en god del av på Nordkalotten. 


Brosjyre

Oktober 2016

Brosjyre laget for å dele ut mens Norpå stod på stand under East West Arena-konferansen I 2016. Bildene på side 2 og 3 har jeg selv tatt, mens bildene på forsiden og baksiden er hentet fra internett under en lisens som tillater kommersiell bruk.

Ikonene som er brukt i brosjyren er hentet fra internett under en lisens som tillater både endring og kommersiell bruk, der jeg både har endret og tilpasset på alle. 


PowerPoint-mal

Desember 2015

PowerPoint-mal for bruk i Norpå-prosjektet. Designelementene som er brukt har jeg laget selv fra bunnen av. 


Brevhode (letterhead)

Desember 2015

Brevmal for bruk i Norpå-prosjektet. Designelementene som er brukt har jeg laget selv fra bunnen av. 


Program for seminar

September 2016

Program for et seminar som ble avholdt i Narvik. Designelementene fra brevmalen og Power Point-malen ble tilpasset for et liggende A4-format. 


Banner/roll-up

Oktober 2016

Design for en roll up som ble brukt under en East West Arena konferanse i Narvik, der Norpå hadde egen stand. 

Bildet er hentet fra internett under en lisens som tillater kommersiell bruk. Dette er det samme bildet som blir brukt som bakgrunn på Norpås hjemmeside. 


Nettside

Mars 2016

Nettsted for Prosjektet Norpå. Nettstedet er designet, tilpasset og bygd opp fra grunnen av av meg.

Se nettsiden: https://maleneklov.wixsite.com/norpaa


Bilder

Oktober 2015

Bilder tatt under et samarbeidsmøte med aktører i Sverige og Finland. Bildene ble tatt med den hensikt å fremme yrkesrettet fagutdanning på Norpås hjemmeside.

Bildene ble tatt med en Canon EOS 1100D

Merk! Dette er bare et utvalg av bildene som ble tatt for dette prosjektet. For fullstendig galleri se NorPås nettside: https://maleneklov.wixsite.com/norpaa/galleri