PROSJEKTSEKRETÆR
FEB – NOV 2017

Konferansen er en del av et prosjekt initiert av UiT-Norges arktiske universitet – Narvik, Narvik videregående skole og Narvik kommune. Generelt ser vi en stadig økende interesse for næringssamarbeid med kinesiske bedrifter, utdanningsinstitusjoner og myndigheter. Konferansens mål er økt kunnskap, nettverksbygging og informasjonsspredning om temaet.


Plakat og navneetikett

Oktober 2017

Plakat laget for å promotere en konferanse som ble arrangert av Narvik videregående skole og diverse samarbeidsaktører. Plakaten  hadde til hensikt å bli hengt opp i arrangementslokalet for å vise vei til arrangementsdeltakerne.

 

 


  Brosjyre

  Oktober 2017

  Brosjyre laget for Nord-Norge-Kina-Konferansen, som ble arrangert av Narvik videregående skole og diverse samarbeidsaktører. Med unntak av personbildene er alle bilder hentet fra internett under en lisens som tillater både endring og kommersiell bruk. Personbildene er behandlet og brukt etter avtale.

   


  Nettside

  Nettside brukt for å promotere både prosjektet og arrangementet for 2017.

  Se siden: https://www.nord-norge-kina.com/