PROSJEKTKOORDINATOR
SEPT.2016 – DAGS DATO

Energy on the Loose er en inspirasjonsdag med spektakulære eksperimenter og mye moro for elever på 9. trinn. Målet med Energy of the Loose er å fange ungdommenes interesse og vise hvilke valgmuligheter elevene har i forbindelse med en positiv næringsutvikling i nord, og da spesielt innenfor energisektoren.

Vår rolle

Under arrangeringen av Energy On the Loose har vi ansvar for å koordinere arrangementet i Narvik. Vi har kontakt med alle 14 skolene, både for å hente inn praktiske opplysninger som er av betydning for arrangementet, og vi er skolenes kontaktperson til arrangementet.

Skolene er spredt i en 100 km radius, i tre forskjellige retninger, og det er derfor et utstrakt behov for busstransport. Her har vi laget en detaljert liste over behovet for transport, og ber om et pristilbud fra flere busselskaper. Etter å ha tatt en avgjørelse på ett av tilbudene har vi så tett som mulig oppfølgning med busselskapet.

Liste over oppgaver i dette prosjektet

 • Hente inn praktiske opplysninger hos skolene
 • Kontaktperson for prosjektet til skolene
 • Kartlegge behov for busstransport (skolene var spredt i en ca 100km radius)
 • Hente inn tilbud på transport
 • Oppfølgning og kontakt med busselskapene
 • Kontaktperson til konferansieren Selda Ekiz
 • Se til at alle tekniske og praktiske behov på Seldas rider ble møtt
 • Skaffe DJ til arrangementet
 • Innhente sceneinnslag
 • Kontakt med alle som hadde sceneinnslag
 • Kartlegge de tekniske behovene til de som hadde sceneinnslag
 • Sende inn søknad til Sparebanken 1 Nord-Norge om midler til finansiering
 • Orientere arrangementskomitéen jevnlig om fremgang og oppdateringer
 • Utforming og jevnlig oppdatering av kjøreplan
 • Skrive og sende ut møtereferat
 • Deltakende på møter der hensikten var å hente inn finansiering
 • Innhente tilbud på mat og drikke til lunsj
 • Innhente tilbud på servering av lunsj
 • Orientere servitørene av lunsjen om tid, sted og arbeidsoppgaver
 • Utforme brosjyre med program og omtale av sceneinnslagene
 • Få laget vektorgrafikk til EOL-logoen (selskapet som laget logoen var konkurs, og ingen hadde vektorfilene)
 • Lage EOL-logo med Narvik-slogan
 • Få trykt opp t-skjorter
 • Skrive innlegg på EOLs Facebook-side
 • Kartlegge og se til at alle arrangementets praktiske og tekniske behov ble møtt i arrangementslokalet
 • Hente inn tilbud og bestille t-skjorter med EOL-logo for Narvik
 • Hente inn spørsmål og lage Kahoot
 • «Scenearbeider»

Brosjyre

Mai 2017

Brosjyre laget for Energy On the Loose som ble arrangert av Statoil og diverse sponsorer. Med unntak av personbildene er alle bilder hentet fra internett under en lisens som tillater både endring og kommersiell bruk. Personbildene er behandlet og brukt etter avtale.

T-skjorter og logo

Mars 2017

Logoen ble laget for å bruke under markedsføring av arrangementet i Narvik. 

T-skjortene ble brukt som gaver under arrangementet og som markedsføring.